Grid Pattern

Marcel Michon

Managing Partner Buck Consultants International

Marcel studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vervolgens heeft hij een postdoctoraal Logistiek Management gevolgd en een opleiding tot het doorlichten van bedrijven. Marcel heeft bij diverse werkgevers gewerkt in de advieswereld en publieke sector (provincie Noord-Brabant), alvorens hij in 1990 in dienst trad bij Buck Consultants International. Marcel Michon leidt binnen BCI de adviespraktijk Economie, Ruimte, Vervoer en Infrastructuur. Marcel heeft zich in de loop der jaren bekwaamd in vraagstukken waar een brede ruimtelijk economische benadering voor vereist is, zoals inrichtingsvraagstukken van bedrijventerreinen en havengebieden, mobiliteitsvraagstukken en ICT, vervoersvraagstukken in relatie tot het stedelijk netwerk en knooppunt-ontwikkelingen in de voor Nederland belangrijke corridors. Hij wordt frequent gevraagd bij het opstellen van strategische visies en weet deze vervolgens om te bouwen tot concrete programma’s en projecten. Tot zijn klanten behoren ministeries, provincies, regio’s, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, clusterorganisaties, gemeenten en bedrijven. Marcel spreekt regelmatig op congressen en bijeenkomsten.

Bijeenkomst

Dinsdag 11:30 - 12:15

Hoe bedrijventerreinen concreet toekomstbestendig maken: Online

Gerelateerde sprekers

Gert-Jan Metselaar

Directeur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Marije Groen

Senior Adviseur Buck Consultants International