Grid Pattern

Jan Bruil

Head of Dutch Real Estate Development and Construction Bouwinvest

Jan Bruil studeerde architectuur aan de TU Delft en volgde daarna een opleiding tot
Master of Real Estate in Amsterdam. Na onder meer te hebben gewerkt bij Amvest, ING
RED, kwam hij terecht bij Bouwinvest Real Estate Investors B.V. te Amsterdam.
Bouwinvest is een internationaal opererende vastgoedvermogensbeheerder met de
ambitie om op duurzame wijze waarde toe te voegen. Bouwinvest investeert voor en
namens pensioenfondsen voor de lange termijn en is op zoek naar stabiel rendement.
Bouwinvest beheert een gediversifieerd palet van drie internationale mandaten en vijf
Nederlandse sectorfondsen. Het totaal belegd vermogen dat onder het management
valt bedraagt op dit moment circa € 15 miljard. Binnen Bouwinvest is Jan Bruil samen
met een team van 20 mensen verantwoordelijk voor de ontwikkel- en
realisatieportefeuille van de Nederlandse sectorfondsen: Residential, Offices, Retail,
Hotel en Healthcare.
Een prachtig voorbeeld van transformatie is de herontwikkeling door Bouwinvest van de
voormalige Citroëngebouwen in Amsterdam. Deze herontwikkeling betreft niet alleen
gebouwen, maar ook een heel gebied rondom het Olympisch Stadion waar Bouwinvest
veel bezit heeft.
De opgave is om belangen bij elkaar te brengen waaronder het belang van institutioneel
kapitaal. Voor ons komen maatschappelijk rendement en financieel rendement hier
mooi samen. Juist door te investeren in de belevingswaarde en gebruikerswaarde van de
locatie (zowel gebouw als gebied) investeren we in de toekomstwaarde van de stad maar
ook in stabiliteit van onze beleggingen. Uiteindelijk willen we dat onze bewoners en
gebruikers tevreden zijn voor nu en in de toekomst. Hier zit een gezamenlijk belang met
o.a. gemeenten en corporaties. We worden dan ook graag vroegtijdig betrokken bij de
transformatie zodat we samen optimaal kunnen sturen op waardecreatie.

Bijeenkomst

Woensdag 11:15 - 11:45

Kansen spotten en benutten: transformatie en herbestemming van vastgoed en locaties: Studio 4

Gerelateerde sprekers

Lisette Nijs

Hoofd Gebiedsontwikkeling Gemeente Rotterdam-cluster Stadsontwikkeling

Michel de Haan

Managing Director Drees & Sommer Nederland

Peter van Hoepen

Directeur/eigenaar Waterford Investments BV

Tom van 't Hek

Dagvoorzitter/ Gespreksleider

Ton Heijmans

Managing director Drees & Sommer Nederland