Grid Pattern

Lisette Nijs

Hoofd Gebiedsontwikkeling Gemeente Rotterdam-cluster Stadsontwikkeling

Per 1 januari 2018 is Lisette Nijs benoemd tot hoofd Gebiedsontwikkeling bij het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. In die hoedanigheid geeft zij met haar team leiding aan de uitvoering en uitwerking van de ruimtelijke gebiedsgerichte opgaven en is zij betrokken bij grote transformatieopgaven zoals bijvoorbeeld in de Merwe4havens. 
Lisette heeft Rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft daarna een Master City Developer afgerond aan dezelfde universiteit. Lisette werkt sinds 19 jaar bij de gemeente Rotterdam en heeft in diverse functies gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van Rotterdam. Zo heeft zij in de functie van gebiedsontwikkelaar in de gebieden Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie,
Spaanse Polder, Delfshaven en Merwe4havens gewerkt. Lisette woont, samen met haar echtgenoot, in Rotterdam.

Bijeenkomst

Woensdag 11:15 - 11:45

Kansen spotten en benutten: transformatie en herbestemming van vastgoed en locaties: Studio 4

Gerelateerde sprekers

Jan Bruil

Head of Dutch Real Estate Development and Construction Bouwinvest

Michel de Haan

Managing Director Drees & Sommer Nederland

Peter van Hoepen

Directeur/eigenaar Waterford Investments BV

Tom van 't Hek

Dagvoorzitter/ Gespreksleider

Ton Heijmans

Managing director Drees & Sommer Nederland