Grid Pattern

Ad Verbrugge

Filosoof – schrijver – spreker – raadsman

Ad Verbrugge is filosoof, schrijver, publicist en presentator-commentator voor radio en televisie. Bekend zijn onder meer Het Filosofisch kwintet en OBAlife bij Human met onderwerpen over samenleving, cultuur, politiek, ethiek en wetenschap. Verbrugge neemt in Nederland een onafhankelijke en zelfstandige wijsgerige positie in waarbij hij nadrukkelijk en kritisch reflecteert over de tijdgeest. Hij werpt licht op

de vaak verhulde onderstromen binnen de samenleving op zowel cultureel, economisch als sociaal-maatschappelijk terrein. Hij is oprichter en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland die zich richt op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Verder publiceert hij regelmatig over actueel maatschappelijke  en culturele onderwerpen in NRC, De Groene Amsterdammer en andere landelijke media.

Mede door zijn onderwijs- en bestuurlijke ervaring is Ad Verbrugge een begenadigd causeur en weet hij de aandacht van publiek en deelnemers te trekken. Ingewikkelde onderwerpen worden door hem inzichtelijk en begrijpelijk voor het voetlicht gebracht en hij nodigt mensen uit zich daar kritisch over te beraden. Op een natuurlijke wijze verbindt hij mensen spelenderwijs met de dagelijkse actualiteit die hen bezig houdt en verliest daarbij de relativering en humor niet uit het oog - samenleving, economie, onderwijs, zorg en cultuur en de wijze waarop ze zijn georganiseerd en zich ontwikkelen zijn onderwerpen waarover Ad Verbrugge een boeiende en inspirerende en op maat gesneden bijdrage kan leveren.

Bijeenkomst

Woensdag 10:10 - 10:40

Keynote Ad Verbrugge: Het goede leven, de vrije markt én het inrichten van de leefomgeving : Studio 2